Het fosfaatstelsel na 1 januari 2018

Wetgeving rondom fosfaatrechten

Fosfaatrechten zijn net als een aantal andere productierechten inmiddels vrij te verhandelen, op basis van wetgeving van de hand van staatssecretaris Martijn van Dam. Het fosfaatplatform maakt het mogelijk om fosfaatrechten te kopen en te verkopen.

De overheid gebruikt de productierechten om de maximale productie van fosfaat te begrenzen. Ieder melk- of vleesveebedrijf krijgt een maximum opgelegd. Je kunt bovenop dat maximum rechten kopen of binnen dat maximum je rechten verkopen.

Meer weten over fosfaatrechten?

De complete regelgeving heeft nogal wat voeten in de aarde. Voor de up-to-date informatie over deze wijzigingen verwijzen wij je graag door naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

RVO over Fosfaatrechten