Privacy Statement fosfaatplatform.nl

U komt met ons in aanraking in het kader van onze dienstverlening van/via fosfaatplatform.nl. Ten behoeve van deze dienstverlening verzamelen en gebruiken wij persoonlijke informatie van u, dan wel verstrekken wij deze informatie aan samenwerkingspartners. Onderstaand kunt u lezen welke informatie wij verzamelen en waarom wij dat doen.

Wie zijn wij?

Fosfaatplatform.nl is ontwikkeld door Captin, Farmel Dairy business en Agrifirm. Wanneer gesproken wordt over ´wij` of ´samenwerkingspartners´ dan worden deze partijen bedoeld. Onder de header `Initiatiefnemers´ op Fosfaatplatform.nl kunt u onze individuele websites en contactgegevens vinden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Fosfaatplatform.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website fosfaatplatform.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Fosfaatplatform.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Fosfaatplatform.nl gegevens verwerkt

Het doel van het verwerken van uw gegevens verschilt en is afhankelijk van waarom u met ons in contact bent (gekomen). Hetzelfde geldt voor de bewaartermijnen en de mogelijke verstrekking van gegevens aan de partners in het kader van onze dienstverlening.

  1. Nieuwsbrief
    Wanneer u via het contactformulier op Fosfaatplatform.nl heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, verwerken wij uw emailadres ten behoeve van verzending van deze nieuwsbrief.
  2. IP adres
    Wanneer u Fosfaatplatform.nl bezoekt, en vervolgens op een link voor inschrijving en/of inloggen klikt, wordt u doorgezonden naar de website waar de daadwerkelijke handel plaatsvindt. Daarvoor is het nodig dat wij uw IP adres verwerken.

Op welke grond Fosfaatplatform.nl gegevens verwerkt

De grond voor verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen, is gelegen in de uitdrukkelijke toestemming die u ons heeft gegeven door uw emailadres op te geven en akkoord te gaan met de Privacy Statement. Tevens is een grond de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van de dienstverlening en bedrijfsvoering van fosfaatplatform.nl, dan wel één van haar samenwerkingspartners.

Hoe lang Fosfaatplatform.nl de gegevens bewaart

Fosfaatplatform.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval van opgave van uw emailadres voor ontvangst van de nieuwsbrief, is dit tot het moment dat u aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen.

Delen met anderen

Fosfaatplatform.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan samenwerkingspartners indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, in het kader van de dienstverlening en onze bedrijfsvoering of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, stuur dan per e-mail uw verzoek naar info@captin.nl. Wij komen er dan zo spoedig als mogelijk bij u op terug.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar dit emailadres. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Beveiligen

Fosfaatplatform.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fosfaatplatform.nl maakt gebruik van professionele webhost- c.q. webdesign partijen om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging, neem dan contact met Fosfaatplatform.nl op via info@captin.nl

Contact

Fosfaatplatform.nl is als volgt te bereiken:

info@captin.nl
020 854 65 00
Olympisch Stadion 24
1076 DE Amsterdam

Privacy Statement fosfaatplatform.nl - versie 2 augustus 2018