Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Wat is fosfaatplatform.nl?

  Fosfaatplatform.nl is een samenwerking tussen Farmel B.V., Agrifirm Exlan B.V. en Captin B.V. Het doel van de samenwerking is het creëren van een transparante markt voor de koop en verkoop van fosfaatrechten waarbij Farmel en Agrifirm Exlan hun agrarische marktkennis combineren met de kennis van het inrichten en exploiteren van financiële markten van Captin.

 • Waarom kopen en verkopen van fosfaatrechten via fosfaatplatform.nl?

  Fosfaatplatform.nl heeft haar wortels in zowel de agrarische als in de financiële markten en begrijpt daardoor dat u behoefte heeft aan een eenvoudig toegankelijk en vooral een transparante en betrouwbare markt voor fosfaatrechten.

  Fosfaatplatform.nl brengt op transparante wijze vraag en aanbod van fosfaatrechten bij elkaar. Wij laten ook de prijs en aantallen fosfaatrechten van eerder tot stand gekomen transacties op ons handelsplatform zien.

  Doordat Fosfaatplatform.nl vraag en aanbod van fosfaatrechten, via onder andere haar partners Agrifirm Exlan en Farmel, bij elkaar brengt, heeft u zicht op een substantieel deel van de fosfaatrechtenmarkt en bent u altijd op de hoogte van de laatste prijsontwikkelingen. Hierdoor weet u zeker dat nu nooit teveel betaald of inzet op een te lage verkoopprijs voor uw fosfaatrechten.

  Kopers en verkopers op ons platform worden doorlopend getoetst conform de daarvoor geldende wetgeving zodat u zeker weet dat u met bonafide personen zaken doet.

  Daarnaast garandeert Fosfaatplatform levering van het verkoopbedrag aan de verkoper en nemen wij de administratieve afwikkeling met RVO van u over. Dat betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de ontvangst van uw gelden of fosfaatrechten of de administratieve afwikkeling daarvan.

 • Waar en hoe kan ik mij inschrijven om op het fosfaatrechten handelsplatform aan- of verkopen te doen?

  Na uw inschrijving voeren we de wettelijk verplichte Know Your Customer (KYC) check uit. Deze check voeren we uit in het kader van de Wwft om onder meer witwassen, corruptie en financiering van terrorisme tegen te gaan. Voorts verifiëren we aan de hand van uw legitimatiebewijs, de bijschrijving van 1 eurocent en het KvK uittreksel uw identiteit.

  Als het inschrijfformulier volledig door u is ingevuld en de inschrijfprocedure, waaronder de Know Your Customer check succesvol is afgerond, ontvangt u van Captin een e-mail met gebruikersnaam en inlogcode.

 • Hoelang duurt het voordat ik toegang krijg tot het platform?

  Na uw inschrijving op www.captin.nl/inschrijvingfosfaatplatform wordt uw aanvraag binnen 5 dagen in behandeling genomen. Indien alle documentatie volledig is aangeleverd krijgt u doorgaans binnen één week toegang tot het online platform.

 • Hoe kan ik inloggen op het handelsplatform van fosfaatplatform.nl?

  U kunt inloggen op het handelsplatform via de www.fosfaatplatform.nl of www.captin.nl/inschrijvingfosfaatplatform. Mocht u uw wachtwoord en/of gebruikersnaam zijn vergeten, dan kunt u deze aanvragen via het inlogscherm.

 • Hoe weet ik zeker dat ik betaald krijg voor de levering van de fosfaatrechten en dat ik daadwerkelijk de fosfaatrechten ontvang waar ik voor betaald heb?

  Aankoop van fosfaatrechten is alleen mogelijk als de koper voorafgaand aan de koop voldoende geld op zijn account heeft overgemaakt om de aan te kopen rechten en transactiekosten te kunnen voldoen. Na het inleggen van de kooporder wordt een bedrag ter grootte van de aankooporder + transactiekosten op het account van de koper geblokkeerd waardoor er zekerheid is over de beschikbaarheid van de verkoopprijs.

  Doordat wij volmacht hebben van zowel de verkoper als de koper, kunnen wij de transactie tussen deze twee partijen met elkaar koppelen.

 • Wanneer worden de fosfaatrechten van mijn saldo bij het RVO in mindering gebracht en wanneer worden de fosfaatrechten op mijn rekening bij het RVO bijgeschreven?

  Als uw opdracht tot een transactie (overdracht) heeft geleid dan kunt u rekening houden met twee a drie weken. Hiervan ontvangt u een bericht van het RVO.

 • Waar en wanneer krijg ik de verkoopopbrengsten van mijn fosfaatrechten op mijn rekening bijgeschreven?

  Na matching van kooporder en verkooporder worden de fosfaatrechten in het RVO-register bij verkoper afgeschreven en bij koper bijgeschreven. Na het verkrijgen van de RVO bevestiging van de af- en bijschrijving in haar register wordt het verkoopbedrag op de accounts van verkoper en koper in het handelsplatform respectievelijk bijgeschreven en afgeschreven.

 • Wat gebeurt er met de openstelling van de markt van het handelsplatform bij het doorvoeren van de generieke korting.

  Na bekendmaking van een generieke korting sluiten we zo spoedig mogelijk de markt en worden de ingelegde koop- en verkoop orders geroyeerd teneinde de posities van de houders van fosfaatrechten te herijken.

 • Hoeveel fosfaatrechten kan ik verkopen in verband met het kortingspercentage van 10% bij elke verkooptransactie?

  Het door RVO geregistreerde aantal fosfaatrechten, zoals deze uit het fosfaatregister blijken, zijn leidend. Van dit aantal kunt u 100% op fosfaatplatform.nl aanbieden. Bij koper wordt van rechtswege 10% van het aantal aangekochte fosfaatrechten afgeroomd. Het afgeroomde aantal fosfaatrechten wordt via Captin bijgeschreven op naam van koper het in het RVO register.

  Voorbeeld: als u 100 fosfaatrechten wil aanbieden dan dient u dus in bezit te zijn van 111,11 fosfaatrechten (100%).

 • Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?

  Voor informatie over het kopen of verkopen van fosfaatrechten in uw specifieke situatie neemt u contact op met Farmel of met Agrifirm Exlan.

  De servicedesk Fosfaatplatform.nl bij Captin is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden over inloggen of het inleggen van koop- en verkooporders. De servicedesk is per e-mail bereikbaar via info@captin.nl of telefonisch via 020-85 46 500.

 • Wanneer kan er gehandeld worden?

  Orders kunnen op het handelsplatform worden ingegeven 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. De uitvoering van orders vindt plaats op gelijke tijden en dagen als die van NYSE Euronext te Amsterdam. In het algemeen zijn dat werkdagen tussen 9.00 en 17.30 uur. Zie voor beschikbaarheid op feestdagen https://www.euronext.com/nl/trading-calendars-hours.

 • Wat is de actuele handelskoers?

  De handelskoers is de laatst verhandelde koersprijs. De prijs komt tot stand door vraag en aanbod en kan tegen elke prijs plaatsvinden. In het online handelsplatform kan de actuele vraag en aanbod (‘het orderboek’) worden ingezien.

 • Kan ik de actuele en historische “koers” zien van wat verhandeld wordt?

  Ja, de zowel de actuele koers, ofwel de prijs waartegen de fosfaatrechten worden verhandeld, als de historische koers waartegen fosfaatrechten eerder zijn verkocht is zichtbaar op het handelsplatform.

  Daarnaast heeft u inzage in het orderboek, waarin (nog) niet uitgevoerde koop- en verkooporders staan vermeld met prijs en aantal.

  Bekijk hier de actuele prijs, vraag en aanbod.

 • Ik zie dat ik alleen limietorders kan opgegeven. Wat is een limietorder?

  Een limietorder is een order waarbij een limiet wordt gesteld aan de koop- of verkoopprijs. Bij een verkooporder geeft de verkoper aan hoeveel hij minimaal wil ontvangen voor een fosfaatrecht. Beneden die prijs wordt de order niet uitgevoerd. Bij een kooporder geeft de koper aan hoeveel hij maximaal wil betalen voor een fosfaatrecht. Boven deze prijs wordt de order niet uitgevoerd. Er is voor gekozen om alleen orders met een limiet in te kunnen voeren.

 • Wat zijn de kosten voor koop en verkoop van fosfaatrechten?

  Het tarief voor de koop of verkoop van fosfaatrechten (‘transactiekosten’) via het handelsplatform bedraagt 1% van de verhandelde totaalprijs van de fosfaatrechten. Dit wordt zowel bij koper als bij de verkoper door Captin in rekening gebracht.

  Stel dat een deelnemer 5 fosfaatrechten verkoopt via het handelsplatform voor € 200.- per stuk, dan bedragen de kosten 1% van € 1000 = totaal € 10.- voor de koper en verkoper.

 • Hoe worden de kosten van de koop van fosfaatrechten in rekening gebracht?

  Bij de inleg van een kooporder wordt het aankoopbedrag, verhoogd met de transactiekosten, op het account van de koper geblokkeerd, het zogenaamde totaalbedrag.

  Na matching van de order en de afwikkeling daarvan bij RVO wordt het totaalbedrag van het account van de koper afgeschreven. Van het totaalbedrag ontvangt de verkoper de verkoopprijs en Fosfaatplatform de transactiekosten.

 • Hoe worden de kosten van de verkoop van fosfaatrechten in rekening gebracht?

  De verkoper ontvangt de verkoopprijs op zijn account minus de met de verkoop samenhangende transactiekosten. Deze komen Fosfaatplatform.nl toe.

 • Waarom worden er kosten in rekening gebracht voor zowel koper als verkoper?

  Zowel voor de koper als verkoper worden kosten gemaakt. Immers zowel bij de koper als de verkoper moeten registraties worden bijgewerkt en bijgehouden en zowel bij de koper als de verkoper moet een financiële afwikkeling plaatsvinden waarvoor kosten worden gemaakt.

 • Hoe houdt Captin mij op de hoogte van de voortgang van mijn koop- of verkooporders?

  Na de inleg van uw koop- of verkooporder ontvangt u van Captin een e-mail met daarin de details van uw inlegde order. In de e-mail is vermeld of het een koop- of een verkooporder betreft, de aantallen fosfaatrechten, uw vermelde limietprijs alsmede de maximale looptijd van uw order.

  Na de koop of verkoop van uw fosfaatrechten ontvangt u van Captin via e-mail een nota met daarin de details van de transactie.

  Wanneer uw order niet in zijn geheel wordt uitgevoerd maar in delen (‘deelorder’) houdt Captin u via de nota, met daarin details over de afrekening van de deelorder, op de hoogte. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om op het handelsplatform in te loggen en uw actuele positie te raadplegen.

 • Hoe verleen ik Captin volmacht om mijn fosfaatrechten te raadplegen en een overdracht namens mij in te dienen bij RVO?

  Met uw E-herkenningsnummer logt u in op mijn.RVO.nl, hierna klikt u door naar een button aan de rechterkant van de pagina “mijn machtigingen”. Hierna klikt u op “iemand machtigen” en kunt u middels het doorlopen van het menu Captin B.V. (KvK nummer 66016290) machtigen voor de overdracht in fosfaatrechten.

 • Hoe zorg ik er voor dat Captin mijn aangekochte fosfaatrechten op mijn saldo bij RVO kan bijschrijven?

  U hoeft hier vrijwel niets voor te doen. Zodra uw aankoop opdracht resulteert in een daadwerkelijk transactie (oftewel overdracht) dan zullen wij de administratieve stappen voor de afwikkeling van deze overdracht bij het RVO voor onze rekening nemen. Het enige dat wij hiervoor nog van u nodig hebben is het betalingskenmerk van de acceptgiro die u van RVO voor het betalen van de leges ontvangt. Dit betalingskenmerk gebruiken wij om namens u de leges van €100,- aan RVO te betalen.

 • Wanneer krijg ik mijn gestorte geld terug als er geen match komt met mijn ingelegde kooporder?

  Zodra uw ingelegde order vervalt (of omdat hij verlopen is of omdat u hem zelf heeft teruggetrokken) zal dit bedrag na 5 werkdagen automatisch door ons naar uw tegenrekening teruggestort worden. Wilt u het geld eerder ontvangen? Dan kunt u ook zelf in het platform de opdracht geven om het gestorte bedrag naar uw tegenrekening over te maken. Dit doet u door in uw portefeuille op uw Euro positie te klikken.

Staat uw vraag er niet tussen ? Neem dan contact met ons op:

020 854 65 00 of e-mail naar: info@captin.nl